MÁY BƠM BÁNH RĂNG HEBEI HENGSHENG - RSS MÁY BƠM BÁNH RĂNG HEBEI HENGSHENG RSS Thu, 17 Jun 2021 00:33:56 GMT rss:https://bombanhrang.com/rss/may-bom-banh-rang-hebei-hengsheng-22.html https://bombanhrang.com/rss/may-bom-banh-rang-hebei-hengsheng-22.html 35 Máy bơm bánh răng 2CY7.5/25
Máy bơm bánh răng 2CY7.5/25; áp lực 25 bar; công suất 7.5 kw; lưu lượng 7.5 m3/h
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-2-cy-75-25.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-rang-2cy7-5-25.png in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-2-cy-75-25.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG HEBEI HENGSHENG 0
34 Máy bơm bánh răng 2CY4.2/25
Máy bơm bánh răng 2CY4.2/25; lưu lượng 4.2m3/h; áp lực 25 bar; công suất 5.5kw
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-2-cy-4-2-25.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-rang-2cy4-2-25.png in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-2-cy-4-2-25.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG HEBEI HENGSHENG 0
33 Máy bơm bánh răng 2CY2.1/25
Máy bơm bánh răng 2CY2.1/25; công suất 3Kw, lưu lượng 2.1m3/h và áp lực 25 bar
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/product/view/13/175.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-rang-2cy2-1-25.png in stock 0 VND https://bombanhrang.com/product/view/13/175.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG HEBEI HENGSHENG 0
32 Máy bơm bánh răng 2CY12/25
Máy bơm bánh răng 2CY12/25; lưu lượng 12m3/h; áp lực 25 bar; công suất 15kw
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-2-cy-12-25.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-rang-2cy12-25.png in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-2-cy-12-25.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG HEBEI HENGSHENG 0
46 Máy bơm bánh răng YCB20/0.6
Máy bơm bánh răng YCB20/0.6; Lưu lượng 20 m3/h và áp lực 6 bar; Công suất 7.5 KW; Đường kính cổng hút, cổng xả 3 inch
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-ycb20-0-6.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-rang-ycb20-0-6.png in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-ycb20-0-6.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG HEBEI HENGSHENG 0
45 Máy bơm bánh răng YCB 10/0.6
Máy bơm bánh răng YCB 10/0.6; lưu lượng 10m3/h; áp lực 6 bar; công suất 4kw; đường kính hút xả 2.5 inch
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-ycb-10-0-6.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-rang-ycb-10-0-6.png in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-ycb-10-0-6.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG HEBEI HENGSHENG 0
44 Máy bơm bánh răng NYP 7.0 MS
Máy bơm bánh răng NYP 7.0 MS; lưu lượng lớn nhất 99.8l/min ; áp suất lớn nhất là 10 bar; đường kính hút xả 40mm;
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-nyp-7-0-ms.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-rang-nyp-7-0-ms.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-nyp-7-0-ms.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG HEBEI HENGSHENG 0
43 Máy bơm bánh răng NYP 24 MS
Máy bơm bánh răng NYP 24 MS; Lưu lượng 364 l/phút; áp lực max 10 bar; kích thước 50mm
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-nyp-24-ms.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-rang-nyp-24-ms.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-nyp-24-ms.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG HEBEI HENGSHENG 0
42 Máy bơm bánh răng KCB 83.8
Máy bơm bánh răng KCB 83.8; lưu lượng 5 m3/h; áp lực 3.3 bar; công suất 2.2 kw.; Kích thước cổng hút cổng xả 1.5 inch
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-kcb-83-8.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-rang-kcb-83-8.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-kcb-83-8.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG HEBEI HENGSHENG 0
41 Máy bơm bánh răng KCB 633
Máy bơm bánh răng KCB 633 ; lưu lượng 38 m3/h; áp lực 2.8 bar; công suất 11kw; cổng hút cổng xả 4 inch
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-kcb633.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-rang-kcb633.png in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-kcb633.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG HEBEI HENGSHENG 0
40 Máy bơm bánh răng KCB 55
Máy bơm bánh răng KCB 55 lưu lượng 3.3m3/h. áp lực 3.3 bar và công suất 1.5kw.
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-kcb55.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-rang-kcb55.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-kcb55.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG HEBEI HENGSHENG 0
39 Máy bơm bánh răng KCB 33.3
Máy bơm bánh răng KCB 33.3; công suất 2.2kw;lưu lượng 2m3/h; áp lực 14.5bar; đường kính cổng hút và cổng xả 3/4 inch
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-kcb-33-3.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-rang-kcb-33-3.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-kcb-33-3.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG HEBEI HENGSHENG 0
38 Máy bơm bánh răng KCB 300
Máy bơm bánh răng KCB 300; công suất 5.5kw; áp lực 3.6 bar; lưu lượng 18m3/h. ;kích thước ống xả 3 inch
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-kcb-300.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-rang-kcb-300.png in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-kcb-300.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG HEBEI HENGSHENG 0
37 Máy bơm bánh răng KCB 200
Máy bơm bánh răng KCB 200; lưu lượng 12 m3/h;áp lực 3.3 bar; công suất 4kw ; đường kính ống xả 2 inch
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-kcb-200.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-rang-kcb-200.png in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-kcb-200.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG HEBEI HENGSHENG 0
36 Máy bơm bánh răng KCB 18.3
Máy bơm bánh răng KCB 18.3; công suất 1.5kw ; lưu lượng max là 1.1 m3/h ; áp lực bơm 14.5 m3/h
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-kcb183.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-rang-kcb183.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-kcb183.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG HEBEI HENGSHENG 0
31 Máy bơm bánh răng 2CY 3/25
Máy bơm bánh răng 2CY 3/25; công suất 4kw, lưu lượng 3m3/h, áp lực 25 bar;
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-2cy3-25.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-rang-2cy3-25.png in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-2cy3-25.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG HEBEI HENGSHENG 0