MÁY BƠM BÁNH RĂNG BOTOU - RSS MÁY BƠM BÁNH RĂNG BOTOU RSS Wed, 16 Jun 2021 23:47:44 GMT rss:https://bombanhrang.com/rss/may-bom-banh-rang-botou-34.html https://bombanhrang.com/rss/may-bom-banh-rang-botou-34.html 197 Máy bơm bánh răng BOTOU KCB 960
Máy bơm bánh răng BOTOU KCB 960 – Lưu lượng max: 58m3/h – Áp suất max: 2,8 bar – Nhiệt độ max :207º C – Đường kính ống hút/xả: Φ50
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-botou-kcb-960.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-rang-botou-kcb-960.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-botou-kcb-960.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG BOTOU 0
196 Máy bơm bánh răng BOTOU KCB 83.3
Máy bơm bánh răng BOTOU KCB 83.3 – Lưu lượng max: 3 m3/h – Áp suất max: 3.3 bar – Nhiệt độ max :2070 C – Đường kính ống hút/xả: 1”
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-botou-kcb-83-3.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-rang-botou-kcb-83-3.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-botou-kcb-83-3.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG BOTOU 0
195 Máy bơm bánh răng BOTOU KCB 633
Máy bơm bánh răng BOTOU KCB 633 – Lưu lượng max: 38 m3/h – Áp suất max: 2,8 bar – Nhiệt độ max :207º C – Đường kính ống hút/xả: Φ50
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-botou-kcb-633.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-rang-botou-kcb-633.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-botou-kcb-633.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG BOTOU 0
194 Máy bơm bánh răng BOTOU KCB 55
Máy bơm bánh răng BOTOU KCB 55 – Lưu lượng max: 3 m3/h – Áp suất max: 3.3 bar – Nhiệt độ max :2070 C – Đường kính ống hút/xả: 1”
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-botou-kcb-55.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-rang-botou-kcb-55.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-botou-kcb-55.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG BOTOU 0
193 Máy bơm bánh răng BOTOU KCB 483.3
Máy bơm bánh răng BOTOU KCB 483.3 – Lưu lượng max: 18m3/h – Áp suất max: 3.6 bar – Nhiệt độ max :207º C – Đường kính ống hút/xả: Φ70
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-botou-kcb-483-3.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-rang-botou-kcb-483-3.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-botou-kcb-483-3.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG BOTOU 0
192 Máy bơm bánh răng BOTOU KCB 300
Máy bơm bánh răng BOTOU KCB 300 – Lưu lượng max: 18m3/h – Áp suất max: 3.6 bar – Nhiệt độ max :207º C – Đường kính ống hút/xả: Φ70
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-botou-kcb-300.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-rang-botou-kcb-300.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-botou-kcb-300.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG BOTOU 0
191 Máy bơm bánh răng BOTOU KCB 2500
Máy bơm bánh răng BOTOU KCB 2500 -Lưu lượng max: 150m3/h -Áp suất max: 0,6 bar -Nhiệt độ max :207º C -Đường kính ống hút/xả: Φ50
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-botou-kcb-2500.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-rang-botou-kcb-2500.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-botou-kcb-2500.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG BOTOU 0
190 Máy bơm bánh răng BOTOU KCB 200
Máy bơm bánh răng BOTOU KCB 200 – Lưu lượng max: 12 m3/h – Áp suất max: 3.3 bar – Nhiệt độ max :207º C – Đường kính ống hút/xả: Φ50
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-botou-kcb-200.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-rang-botou-kcb-200.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-botou-kcb-200.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG BOTOU 0
189 Máy bơm bánh răng BOTOU KCB 1600
Máy bơm bánh răng BOTOU KCB 1600 – Lưu lượng max: 96m3/h – Áp suất max: 0,6 bar – Nhiệt độ max :207º C – Đường kính ống hút/xả: Φ50
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-botou-kcb-1600.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-rang-botou-kcb-1600.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-botou-kcb-1600.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG BOTOU 0
188 Máy bơm bánh răng BOTOU KCB 135
Máy bơm bánh răng BOTOU KCB 135 – Lưu lượng max: 8 m3/h – Áp suất max: 3.3 bar – Nhiệt độ max :207º C – Đường kính ống hút/xả: G1 1/2″
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-botou-kcb-135.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-rang-botou-kcb-135.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-botou-kcb-135.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG BOTOU 0
187 Máy bơm bánh răng BOTOU KCB 1200
Máy bơm bánh răng BOTOU KCB 1200 – Lưu lượng max: 72m3/h – Áp suất max: 0,6 bar – Nhiệt độ max :207ºC – Đường kính ống hút/xả: Φ150
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-botou-kcb-1200.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-rang-botou-kcb-1200.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-botou-kcb-1200.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG BOTOU 0
186 Máy bơm bánh răng BOTOU 2CYSS7.5/25
Máy bơm bánh răng BOTOU 2CYSS7.5/25 -Lưu lượng: 7.5m3/h -Áp lực: 1-25 Bar -Vật liệu: SS304, SS316
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-botou-2cyss7-5-25.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-rang-botou-2cyss7-5-25.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-botou-2cyss7-5-25.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG BOTOU 0
185 Máy bơm bánh răng BOTOU 2CY12/25
Máy bơm bánh răng BOTOU 2CY12/25 -Lưu lượng: 12m3/h -Áp lực: 1-25 Bar -Vật liệu: Gang, SS304, SS316, Đồng
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-botou-2cy12-25.html https://bombanhrang.com/Uploads/may-bom-banh-rang-botou-2cy12-25.jpg in stock 0 VND https://bombanhrang.com/may-bom-banh-rang-botou-2cy12-25.html samsung new MÁY BƠM BÁNH RĂNG BOTOU 0